AED in wijk Hagenbroek

Beste leden van de Wijkvereniging Hagenbroek,

Graag maken wij u als bestuur van de wijkvereniging attent op het volgende;
De wijkvereniging is al langere tijd in overleg met  de gemeente over de plaatsing van een zogenaamde AED in de wijk. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand.De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. Het is goed nieuws te mogen berichten dat de gemeente onlangs een AED heeft geplaatst in onze wijk. Deze is opgehangen aan het appartementencomplex op de hoek van de Dr. Kolfflaan en de Marinus Postlaan. Deze AED is ook aangemeld bij www.hartslagnu.nl.

De AED hangt in een afgesloten kast. Wanneer er een reanimatiemelding is krijgen mensen in de buurt (die zijn aangemeld bij www.hartslagnu.nl) een melding op hun telefoon of zij naar de te reanimeren patiënt moeten gaat of eerst naar de AED. In dat bericht staat ook de toegangscode van de AED. Voor een optimaal gebruik van de AED vraagt het bestuur mede op verzoek van de gemeente aan wijkbewoners, die kunnen reanimeren en/of weten om te gaan met een AED zich aan te melden op www.hartslagnu.nl.

Veiligheid gaat immer voor alles!

Meer informatie over de AED zal binnen kort ook op de website van de wijkvereniging worden geplaatst (www.hagenbroek.nl).

Met vriendelijke groet,

Vincent Agema

Secretaris, Wijkvereniging Hagenbroek

 

              

 

          

 

 

This entry was posted in AED. Bookmark the permalink.