Uitnodiging ALV Wijkvereniging Hagenbroek

Kampen, 19 maart 2019

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 in het clubgebouw van VZOD, Beneluxweg 88.

Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Ledenvergadering 9 april 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Verslag van kascontrolecommissie 2018
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2019
 7. Vaststellen contributie 2020
 8. Herbenoeming bestuursleden

Continue reading

Posted in Overig | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Wijkvereniging Hagenbroek

Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Kampen, maart 2019

Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek

Inleiding

Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een onderdeel van is.

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Bestuurssamenstelling op 31-12-2018

Voorzitter: Renate van der Velde-Buist

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Ledenadministrateur: Jan van der Molen

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Afwezig met kennisgeving:
– Harm Botter (wijkagent)
– Fam. Van den Berg
Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Ledenvergadering 10 april 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Verslag van kascontrolecommissie 2017
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen contributie 2019
8. Herbenoeming bestuursleden
9. Overige onderwerpen
 verkeersveiligheid (o.a. dr. Kolfflaan), ‘smiley borden’;
 maatregelen tegen rattenoverlast;
 update whatsapp-groepen en borden buurtpreventie;
 herinrichting schoolplein Prisma (Plein 14);
 informatie van de wijkagent (onder voorbehoud);
 Thema aankondiging Wijkavond september 2018.
Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden zijn, vermelden we een aantal links, die u de informatie verschaffen die u misschien zoekt…….

De link naar de presentatie van Tieno: https://prezi.com/view/5qYAfbL3Eird4Z6TW9hn/

Verder nog de websites met handige tips:

Voor meer tips zie bijvoorbeeld https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/

 

 

Posted in Digitale veiligheid, Wijkavond | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Wijkavond Digitale Veiligheid

Kampen, 31 augustus 2018

Betreft: Wijkavond Digitale Veiligheid

Beste wijkgenoten,

Wijkvereniging Hagenbroek houdt op maandag 24 september a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van Digitale Veiligheid.

U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Prisma school, Marinus Postlaan 1a Kampen. We beginnen om 19.30 uur.

Een paar jaar geleden organiseerden wij een wijkavond over inbraakpreventie. Hoe voorkomt u dat inbrekers bij u binnen komen? Maar ook via de digitale weg kunnen inbrekers uw huis bereiken. Hoe voorkomt u dat er bij u digitaal wordt ingebroken?

Onze wijkgenoot Tieno van der Velde, deskundige op het gebied van privacy en digitale veiligheid, is bereid gevonden u een voorlichting te geven over de verschillende aspecten van digitale veiligheid. U kunt onder andere de volgende onderwerpen verwachten:

 • het gebruik van (beveiligings)camera’s
 • verlies van inloggegevens van bijvoorbeeld de bank
 • beveiliging van de computer tegen misbruik
 • beveiliging van het wifi-netwerk
 • beveiliging van de smartphone

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker.Onze wijkwethouder en burgemeester Bort Koelewijn zal ook aanwezig zijn (onder voorbehoud), evenals onze wijkverbinder Julian Aarten. De wijkavond is voor iedere wijkbewoner kosteloos toegankelijk. Wij zien u graag op maandag 24 september!

Met vriendelijke groet,  secretaris

Vincent Agema

namens het bestuur van Wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Wijkavond | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Digitale Veiligheid

Wijkavond 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Wijkvereniging Hagenbroek heeft een informatieavond gepland  met als actueel onderwerp

pinpas-, internet-, identiteitsfraude, phising etc.            

voor na de zomer,  24 september in de aula van de Prismaschool.

Deze avond is toegankelijk voor alle bewoners van de wijk.

Noteert u alvast de datum ?!

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2017

Kampen, 28  maart 2018

Geachte leden van de wijkvereniging Hagenbroek,

Inleiding

Voor u ligt de bij de wet verplichte toelichting op de balans en de Winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar de balans en de winst- en verliesrekening een onderdeel van zijn. De algemene ledenvergadering zal deze balans moeten goedkeuren. De Wijkvereniging heeft in de ledenvergadering van 2004 besloten een kascommissie in te stellen. Deze kascommissie controleert de financiën van de Wijkvereniging indien er geen accountantsverklaring zal worden afgelegd. Om te zorgen dat deze commissie haar taak goed kan uitvoeren, is het bestuur verplicht de commissie alle stukken die men nodig heeft beschikbaar te stellen. Dit heeft de Wijkvereniging dan ook gedaan. Hieronder vindt u de toelichting op de financiële stukken van de Wijkvereniging. Ondergetekende is penningmeester van de wijkvereniging.

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2017

Voorzitter: Renate van der Velde-Buist

Secretaris: Vincent Agema

Penningmeester: Hannie Wijnhoud

Ledenadministrateur: Jan van der Molen

Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Kascommissie

De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit mevrouw V. (Vera) Veenstra en de heer E. (Eduard) de Vries, aftredend.

Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen

ALV Wijkvereniging Hagenbroek  Locatie: VZOD        Datum: 10 april 2017

Aanwezig: 27 personen inclusief voltallig bestuur

Afwezig met kennisgeving:  J. v.d. Herk, Fam v.d. Berg, Wiegersma, Rodenhuis

en wijkwethouder dhr B. Koelewijn

De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 konden voorafgaand aan de vergadering worden ingezien en waren eveneens via de website van de vereniging digitaal beschikbaar.

Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek