Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Geacht lid van de wijkvereniging,

Graag brengen wij u als bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wijkvereniging.

Afgelopen periode
De afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van de wijkvereniging op een laag pitje gestaan. De corona maatregelen stonden samenkomsten in de weg en dat heeft er voor gezorgd dat wij geen activiteiten hebben ontplooid. Voor dit jaar wil het bestuur er weer met volle kracht tegenaan. Zo zullen we in de eerste helft van 2023 een ledenvergadering houden
en staat er weer een informatieve wijkavond voor het najaar 2023 op de planning.
Contributie
Aangezien de wijkvereniging gedurende 2021 en 2022 geen activiteiten heeft ontplooid, acht het bestuur het niet redelijk dat contributie over de betreffende jaren wordt geheven. Leden die (al) wel contributie hebben betaald, krijgen de contributie over de jaren 2021 en/of 2022
teruggestort.
Financiële verantwoording
De wijkvereniging heeft de laatste twee jaren niet of nauwelijks kosten gemaakt. Daarmee is de reeds bestaande gezonde financiële toestand onveranderd gebleven. Over de jaren 2019 tot en met 2022 wordt een gecomprimeerd financieel jaarverslag opgemaakt en deze zal voorafgaand aan de ledenvergadering openbaar worden gemaakt op de website van de
vereniging. Uiteraard zullen de leden van de kascommissie vooraf hun kascontrole hebben uitgevoerd. Bestuurlijke verantwoording
De laatst gehouden wijkavond (Duurzaam Hagenbroek) dateert van 9 maart 2020. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in 2020 op 21 september vergaderd. In 2021 is het bestuur alleen informeel bij elkaar gekomen. In 2022 is het bestuur na het opheffen van de corona restricties
op 27 september 2022 bij elkaar gekomen. Bezetting bestuur/ nieuwe bestuursleden
Wim Fijn, penningmeester, heeft aangegeven te gaan te stoppen met zijn bestuurstaken per 1 januari 2023. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe bestuursleden. Wilt u zelf onderdeel gaan uitmaken van het bestuur of kent u iemand die interesse heeft, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. Zij vertellen u graag meer over de wijkvereniging, het bestuur en haar taken. Wij hopen op de algemene ledenvergadering van 2023 nieuwe bestuursleden te mogen presenteren. Algemene ledenvergadering 2023
In april/mei van het nieuwe jaar zullen wij zoals te doen gebruikelijk onze algemene ledenvergadering houden. Wij zullen u daarover te zijner tijd informeren.

Met een vriendelijke groet uit de wijk,
Hannie Wijnhoud voorzitter wijkvereniginghagenbroek@gmail.com
Vincent Agema secretaris 038 337 49 96
Thea Agema-Schilder algemeen bestuurslid

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Wijkavond Hagenbroek 2020

Kampen februari 2020

Beste wijkgenoten,

Wijkvereniging Hagenbroek houdt in samenwerking met de gemeente Kampen op  maandag 9 maart a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van ‘Duurzaam Hagenbroek’. U bent vanaf 19.30 van harte welkom in de Prisma school, Marinus Postlaan 1a Kampen.

Als wijkvereniging vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in uw wijk. De wijk is gebouwd in een tijd dat nog niet alle aandacht uitging naar duurzaamheid. Met deze wijkavond gaan wij samen met u in op de (on)mogelijkheden die er zijn om de wijk te verduurzamen. Gedurende de avond worden er door de deskundigen tal van tips en adviezen gegeven die zijn toegesneden op onze wijk en de woningen. Ook wordt door de gemeente een laatste stand van zaken gegeven omtrent de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Kan/gaat de wijk in de toekomst ‘van het gas af’? Een vraag die zo maar eens de revue kan passeren. We sluiten tenslotte af met de energiescan. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf uw vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

De avond is als volgt ingedeeld:

19:30  ontvangst met koffie en thee

openingswoord mw. Hannie Wijnhoud, voorzitter wijkvereniging

presentatie de heer J. Vosselman, milieu & energie-adviseur Gemeente Kampen

20.15  pauze met koffie/thee

20.30  **Energiebesparingsmaatregelen /energieadviezen**                                                                     presentatie de heer C. Timmermans.                                                                                                                                                                                                                                                             (www.energieloketkampen.nl /www.verbeterenbespaar-kampen.nl)

21.15  vragenronde

21.30  afsluiting/ gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De wijkavond is voor iedere wijkbewoner kosteloos toegankelijk.                                          Wij zien u graag op 9 maart!

Met vriendelijke groet,

Vincent Agema,                                                                                                                                      namens het bestuur van Wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Hagenbroek 2020

Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden zijn, vermelden we een aantal links, die u de informatie verschaffen die u misschien zoekt…….

De link naar de presentatie van Tieno: https://prezi.com/view/5qYAfbL3Eird4Z6TW9hn/

Verder nog de websites met handige tips:

Voor meer tips zie bijvoorbeeld https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/

 

 

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Wijkavond Digitale Veiligheid

Continue reading

Posted in Wijkavond | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Digitale Veiligheid

Wijkavond Hagenbroek 2018

Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Hagenbroek 2018

Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek