Author Archives: Hagenbroek

Aanvullende punten voor de ALV 22 april 2024

Beste leden van de wijkvereniging,Extra agendapunt ledenvergaderingVoorafgaand aan het verzenden van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van maandag 22 april 2024 hebben wij als bestuur gevraagd of de gemeente specifieke punten wilde inbrengen voor deze vergadering. De gemeente heeft … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende punten voor de ALV 22 april 2024

uitnodiging ALV 2024

Kampen, 10 april 2024 Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek Geacht lid van de wijkvereniging, Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 22 april 2024 Locatie: Prismaschool, Marinus Postlaan 1A te Kampen. … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor uitnodiging ALV 2024

notulen ALV 2023

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek Datum: 30 oktober 2023 Aanvang: 19.30 uur Afwezig met kennisgeving: Aanwezig: leden conform presentielijst inclusief bestuur. Aanvang 19.30 uur Agenda: Ad 1    Opening door de voorzitter De voorzitter opent om 19.38 uur de vergadering en heet … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor notulen ALV 2023

financieel jaarverslag 2023

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor financieel jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 van de Wijkvereniging Hagenbroek Bestuurssamenstelling Door het vertrek van dhr. W. Fijn, penningmeester zijn er verschuivingen geweest binnen het bestuur. De samenstelling van het  bestuur anno 31 december 2023 is als volgt: Voorzitter: Vincent Agema Secretaris: Willy van … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2023

Uitnodiging ALV Hagenbroek

Geacht lid van de Wijkvereniging Hagenbroek, Langs deze weg nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Hagenbroek u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Deze wordt gehouden op maandag 30 oktober aanstaande om 19.30 uur in de Prismaschool, Marinus … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Hagenbroek

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 van de Wijkvereniging Hagenbroek Bestuurssamenstelling op 31-12-2022 Voorzitter: Hannie Wijnhoud Secretaris: Vincent Agema Penningmeester: Wim Fijn Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder Kascommissie De kascontrolecommissie 2022 bestaat uit de heer F. Mulder en de heer G.L. Mulder. Beiden zijn herbenoembaar. … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2019-2022

Wijkvereniging Hagenbroek FinanciĆ«le toelichting over de jaren 2019/2020/2021/2022. Kampen, oktober 2023 Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek Inleiding Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Financieel verslag 2019-2022

Notulen ALV 2019

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek 9 april 2019 Aanvang 19.30 uur Afwezig met kennisgeving: Harm Botter (wijkagent) Fam. Van den Berg Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur. Agenda: Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV 2019

Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Geacht lid van de wijkvereniging, Graag brengen wij u als bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wijkvereniging. Afgelopen periodeDe afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van de wijkvereniging op een laag pitje gestaan. De corona maatregelen … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen