Author Archives: Hagenbroek

Uitnodiging ALV Hagenbroek

Geacht lid van de Wijkvereniging Hagenbroek, Langs deze weg nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Hagenbroek u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Deze wordt gehouden op maandag 30 oktober aanstaande om 19.30 uur in de Prismaschool, Marinus … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Hagenbroek

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 van de Wijkvereniging Hagenbroek Bestuurssamenstelling op 31-12-2022 Voorzitter: Hannie Wijnhoud Secretaris: Vincent Agema Penningmeester: Wim Fijn Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder Kascommissie De kascontrolecommissie 2022 bestaat uit de heer F. Mulder en de heer G.L. Mulder. Beiden zijn herbenoembaar. … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2019-2022

Wijkvereniging Hagenbroek Financiële toelichting over de jaren 2019/2020/2021/2022. Kampen, oktober 2023 Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek Inleiding Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Financieel verslag 2019-2022

Notulen ALV 2019

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hagenbroek 9 april 2019 Aanvang 19.30 uur Afwezig met kennisgeving: Harm Botter (wijkagent) Fam. Van den Berg Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur. Agenda: Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV 2019

Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Geacht lid van de wijkvereniging, Graag brengen wij u als bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de Wijkvereniging. Afgelopen periodeDe afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van de wijkvereniging op een laag pitje gestaan. De corona maatregelen … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2023 Wijkvereniging Hagenbroek Kampen

Wijkavond Hagenbroek 2020

Kampen februari 2020 Beste wijkgenoten, Wijkvereniging Hagenbroek houdt in samenwerking met de gemeente Kampen op  maandag 9 maart a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van ‘Duurzaam Hagenbroek’. U bent vanaf 19.30 van harte welkom … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Hagenbroek 2020

Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Veiligheid & Tips